Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego jest KompuArtGraf Arkadiusz Nieczaj, dane teleadresowe znajdują się w kontaktach.

Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki (odnośniki nie prowadzące do żadnej strony) oraz inne nieprawidłowości w działaniu, koniecznie zgłoś ten fakt do obsługi firmy.

I. Składanie zamówień:

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.kompuartgraf.pl, e-mailem, faksem lub telefonicznie.

2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.

3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

II. Realizacja zamówień:

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,

– w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,

– w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – z chwilą autoryzacji transakcji.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny. W przypadku gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i od jego decyzji zależy czy zamówienie ma oczekiwać na skompletowanie, ma być wysłane niepełne bądź czy zamówienie ma być anulowane.

3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:

– indywidualnie dokonując zmiany w .Statusie zamówienia. do którego ma dostęp tylko wtedy jeśli podczas składania zamówienia poda swój adres e-mail w formularzu zmówienia

– informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia

4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu (w zależności od wyboru klienta) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej  pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek. Właściciel nie jest płatnikiem VAT.

6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

III. Koszty przesyłki

1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego.

2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na rachunku.

IV. Czas dostawy

1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy

Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

Przesyłki dostarcza Poczta Polska lub firma kurierska. Terminy uzależnione od rodzaju dostawy.

V. Płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– należność pobiera listonosz lub kurier

– płatność w siedzibie firmy

– przelewem bankowym na konto sklepu.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

VI. Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych .

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową po uzgodnieniu z sklepem.

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.

5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. Informujemy również, iż w związku z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.(Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.), Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

VII. Postanowienia ogólne

1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a KompuArtGraf. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką rachunku.

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy